اشتباه در قیمتگذاری اکانتها و قول دولت برای تغییر قیمت ارز

متاسفانه روز گذشته در قیمتگذاری حسابهای سایت رپیدپیچ اشتباهی انجام شده بود که تمامی نرخها به جای تومان به ریال وارد شده بود که از بابت این اشتباه از کاربران عذر خواهی میکنیم. با توجه به اینکه دولت قول داده دلار با نرخ ارزان در اختیار صرافی ها قرار بده در صورتیکه این کار رو انجام بده تمامی پرداختهای این چند روز گذشته  و امروز (چه بالاتر از چه پایینتر از حد قیمت) به قیمت جدید تبدیل خواهد شد.

 

تشکر

مدیریت