بن شدن اکانتهای k2s

متاسفانه سایت k2s در حال بن کردن اکانتهای سایت ما هست و مجبور هستیم حجم این اکانتها رو کاهش و احتمالا به کلی پشتیبانی از این سایت رو قطع کنیم