افزایش قیمت اکانتها با توجه به افزایش قیمت دلار

سلام

با توجه به افزایش قیمت دلار مجبور هستیم هزینه همه حسابها رو افزایش بدیم

آخرین افزایش قیمتهای سایت رپیدپیچ تابستان سال ۱۳۹۴ بوده که از اون موقع قیمتها رو افزایش ندادیم.

حسابهای سایتهای رپیدپیچ و دانلودباز در طی این هفته افزایش خواهد داشت.