عدم پشتیبانی از سایت upstore

سایت upstore حساب و آخرین آی پی سایت ما رو بن کرده و امکان پشتیبانی از این سایت وجود نخواهد داشت