حل مشکل یوزنت

انتقال بعضی از فایلهای nzb در سیستم یوزنت با مشکل مواجه میشد به این صورت که با وجود اینکه فایل از سرورهای یوزنت با موفقیت دانلود میشد اما به سرور های دانلود ما منتقل نمیشد که این مشکل حل شده و در حال حاضر همه فایلها باید با موفقیت به سرورهای ما منتقل بشن