امکان عمومی کردن فایلها و کسب درآمد

امکان عمومی کردن فایلهای رپیدپیچ و دانلودباز فراهم شده

با عمومی کردن فایلها شما میتوانید لینکهای لیچ شده را در اختیار دیگران قرار دهید و با دانلود شدن آنها به امتیاز شما افزوده خواهد شد. هنوز در مورد میزان درآمد هر دانلود تصمیم گیری نکرده ایم اما به طور احتمالی هر دانلود ۱-۳ تومان محسابه خواهد شد. (همه دانلودها شمرده میشوند)

هر فایل عمومی تا ۳۰ روز از آخرین دانلود برروی سرور باقی خواهد ماند به صورتیکه هر فایلی که دانلود کافی داشته باشد برای همیشه برروی سرور باقی خواهد ماند. این مدت هم با توجه به وضعیت سرورهای ما ممکن است بعدا تغییر کند.

فایلهای عمومی در سایت

http://fileup.ir/files

قابل دسترسی خواهند بود. (فایلهای عمومی در سرورهایی بجز رپیدپیچ قرار دارند تا مزاحم دانلود کاربران پرمیوم نشوند)

نام کاربری و رمز عبور شما در سایت همانند رپیدپیچ میباشد.

 

در صورتیکه سوال یا پیشنهادی در این مورد دارید میتوانید با پشتیبانی در ارتباط باشید.