مشکل تورنت

سلام

سرورهای تورنت دچار مشکل هستند و در حال پیگیری هستیم