بن شدن upstore

سلام

سرویس upstore کلیه ip و حسابهای ما رو بن کرده

در صورت برقراری دوباره اطلاع رسانی خواهد شد.