تغییرات سیستم تورنت

سلام

در سیستم تورنت تغییراتی داده شده که محدودیت های تورنت به صورت جدیدی اعمال میشه.

از این به بعد میتوانید هر تعداد تورنت را در صف دانلود قرار دهید. سیستم به صورت اتوماتیک با توجه به نوع حساب شما تعدادی از تورنتها را در صف دانلود قرار خواهد داد.

برای مثال شما میتوانید ۱۰ تورنت را در صف قرار دهید و سیستم به نوبت تورنتها را دانلود خواهد کرد.

حتما توجه فرمایید مجموع حجم تورنتها بیشتر از حجم حساب شما نباشد در غیر اینصورت تورنتها به سرور ما منتقل نخواهد شد.