مشکل سایت دیتافایل

سایت دیتافایل مشکل برخورده و باز نمیشه

اصولا مشکلات این سایت بعد از چند ساعت حل میشه که فعلا به ۱ روز کشیده شده.