مشکل تعدادی از سرورها

سلام

تعدادی از سرورها از امروز ظهر دچار مشکل شدند که در حال پیگیری و رفع مشکل هستیم

حتما اطلاع رسانی خواهد شد