مشکل سایت آپلودد

سلام

مشکلی برای سیستم آپلودد پیش اومده که بعضی از فایلها با مشکل لیچ میشدند و باعث خرابی صف دانلود این سایت میشدند.

مشکل طی ۲۴ ساعت آینده (۱۹ آبان) حل و سایت دوباره راه اندازی خواهد شد