حل مشکل حسابهای تورنت و اضافه شدن این کاربران

سلام

مشکل حسابهای تورنت و یوزنت حل شد و ۴۸ ساعت به حساب همه این کاربران اضافه شد

 

با عرض پوزش از کاربرانیکه این ۲ روز با مشکل دانلود مواجه بودند