حل مشکل دیپوزیت و k2s

مشکل سایتها برطرف شد

مشکل سایت datafile همچنان در حال بررسی میباشد