قطعی رپیدپیچ به دلیل ارتقا شبکه

به دلیل ارتقا شبکه سرورهای رپیدپیچ امروز و فردا به مدت چند ساعت قطع خواهند بود