خرابی دی ان اس ها امروز ۴ شنبه

سلام

دی ان اس های رپیدپیچ امروز عصر خراب شده بود که باعث قطعی سرویس رپیدپیچ و تمامی سایتهای دانلود شده بود که بابت این امر از همه کاربران پوزش میطلبیم

سرویس ها باید همه در وضعیت عادی باشند.