مشکلات با oboom و data-file

سایتهای oboom و data-file با توجه به اینکه درخواست از این سایتها زیاد شده موقتا قطع کردیم و در خواست چند اکانت جدید دادیم تا بتونیم این سایتها رو پشتیبانی کنیم

این اکانتها حداکثر تا روز ۳ شنبه آماده میشن