حل مشکل تورنت و یوزنت

سرویس های تورنت و یوزنت به سرورهای جدید منتقل شدند و هرکدام با دانلود فایلهای حجیم تست شدند

سرویس تورنت با فایل ۱۰ گیگ و سرویس یوزنت با فایل ۲۵ گیگ تست دانلود شدند  و هردو فایل های خود را با موفقیت دانلود کردند