بازسازی فایلهای عمومی + امکان امتیاز گیری از دانلود فایلها

امکان عمومی سازی و دانلود رایگان فایلهای رپیدپیچ اضافه شد

در این سیستم شما میتونید با به اشتراک گذاری و دانلود فایلهای عمومی شده کسب امتیاز کنید و امتیاز خود را به درآمد یا حساب رپیدپیچ تبدیل کنید.

فایلهای عمومی جزء حجم حساب شما محاسبه نمیشود.