خرابی لت ایت بیت و رپیدگیتور

این ۲ سایت خراب شده اند و سعی میکنم تا فردا سایت رپیدگیتور رو راه بیاندازم

از اونجاییکه احتمالا به خاطر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ، آخر هفته در آماده باش ، باشیم و نتونم به سایت برسم لت ایت بیت احتمالا به هفته دیگه موکول میشه